Hvem er vi?


Hvad vil vi?

Med hjemmesiden ønsker vi at invitere til refleksion, inspiration, dialog, vidensdeling og debat om åndelig omsorg.
 
Vi ønsker at være et forum hvor du kan henvende dig, når du
·  er i tvivl om, hvordan du kommer i dialog med en patient om hans eksistentielle eller religiøse forhold
·  føler, du kommer til kort overfor en borgers angst for at dø
·  har haft en fortrolig samtale med en patient om dennes dybeste tanker og har brug for at dele din oplevelse med andre.
 
Vi håber, at du vil opleve hjemmesiden som et sted, hvor du
·  frit kan dele anonymiserede erfaringer, succeser og fortællinger fra dine oplevelser med at møde patienters og beboeres åndelige behov
·  henter inspiration, mod og lyst til at engagere dig i borgeres åndelige behov.
 
Kort sagt ønsker vi, at hjemmesiden må blive et redskab, som du kan bruge til at blive bedre rustet til at yde åndelig omsorg, til gavn for borgeren, så han oplever at blive mødt i sine åndelige overvejelser eller i sin åndelige smerte. (Læs mere om dette i artiklen, "Åndelig omsorg: Hvad er målet?")
 
Da målgruppen er plejepersonale fra hele plejesektoren vil vi på hjemmesiden skiftevis bruge udtrykkene patient, beboer og borger.


Hvad mener vi med åndelig omsorg?

Der er de senere år lanceret mange bud på en definition af åndelig omsorg. Vores opfattelse af åndelig omsorg kan rummes i følgende definitioner:
 
"Åndelig omsorg er i tanke, ord og handling at udvise dyb respekt for det hele menneske set som et unikt individ, hvor plejepersonen og patienten indgår i en ligeværdig relation."[1]
 
Åndelig omsorg er:
·  det at være opmærksom på brugerens eksistentielle spørgsmål og ressourcer,
·  at lytte til den mening, disse har i brugerens livshistorie
·  at hjælpe brugeren i hans/hendes arbejde med eksistentielle spørgsmål med udgangspunkt i hans/hendes eget livssyn[2].
 
Læs mere i artiklen, "Åndelig omsorg: Hvad er det?"
 


[1] Definitionen er inspireret af Kari Martinsens menneskesyn. Dam E. et al Sygeplejersken 5/2006 side 55.

[2] Hans Stifoss-Hansen & Kjell Kallenberg: Livssyn, sundhed og sygdom. Hans Reitzels Forlag 1998.
Bag aandeligomsorg.dk står tre sygeplejersker, som brænder for at udbrede åndelig omsorg i sygeplejen.
Se præsentation af initiativgruppen her til højre.

Hvem står bag siden?
Denne hjemmeside er tilknyttet Dansk Kristelig Sygeplejeforening (DKS) www.dks-forum.dk.

Siden ajourføres af:

  • Annette Langdahl, sygeplejerske, MEVO, udviklingskonsulent i DKS
  • Grete Schärfe, pensioneret hospicesygeplejerske, formand for DKS
  • Kirsten Haugaard Christensen, senior lektor, VIA UC, ressourceperson

Annette Langdahl (tovholder)

Kontakt:
Annette LangdahlKreativweb.dk - logo