Andre-projekter (11)


Af Cand. Mag Kirstine Haugaard Nielsen, 11. september 2020Andre
Dette er en specialeopgave påkandidatuddannelsen i diakoni juni 2019.


Hent opgaven her: 

https://www.aandeligomsorg.dk/download/salmesang_for_demensramte_-_speciale_kirstine_haugaard_nielsen_2019.pdfAf Lisbeth Weidinger, 2. juli 2014Andre
Opgavens udgangspunkt er på hvilken måde sygeplejersken på intensiv afd. skal møde den vågne, intensive intuberede patient, så de åndelige behov imødekommes i sygeplejen.


» Læs mere
Af Anna Nør Møller, 27. august 2013Andre
Dette er en afsluttende opgave i Specialuddannelse i kræftsygepleje. December 2009. Aalborg sygehus.

» Læs mere
Af Rita Nielsen, Master og klinisk sygeplejespecialist & Erik Elgaard Sørensen, PhD og forskningsleder., 1. august 2013Andre
Baggrund: Døende menneskers oplevelse af den eksistentielle dobbelthed mellem liv og død er et kendt fænomen. Der mangler viden om, hvordan dobbeltheden kommer til udtryk, hvis man følger et døende menneske over en længere periode med mere dybtgående samtaler.» Læs mere
Af Tove Giske Ph.D. RN, 15. april 2013Andre
Aim: To gain knowledge about what is known about how undergraduate nursing
students learn to care for patients spiritually in their clinical studies.» Læs mere
Af Pamela H Cone, PhD, RN, CNS & Tove Giske PhD, RN., 8. januar 2013Andre
Aims and objectives: To explore teachers' understanding of spirituality and how they prepare undergraduate nursing students to recognize spiritual cues and learn to assess and provide spiritual care.

» Læs mere
1/2
Projekter om åndelig omsorg

Her findes resuméer eller abstracts af nyere ph.d.-, kandidat- og masterprojekter om åndelig omsorg.
Vi vil også bringe omtale af få bachelorprojekter. Som studerende tilknyttet en af professionshøjskolerne kan du selv søge bachelor projekter på https://ucviden.dk/studenterportal
Søgeordene kan være åndelig, eksistentiel, religiøs, håb, tro, etik - gerne kombineret med omsorg eller pleje.
Du kan også frit søge på:
https://dsr.dk/sygeplejersken/soeg
https://www.rehpa.dk/
Forskningsgruppen for eksistentiel og åndelig omsorg på SDU

Resuméerne er ordnet i rækkefølge, så de seneste studier findes øverst.
Du vil også finde studier i emner med relation til åndelig omsorg beskrevet i nogle af artiklerne samt i litteraturlisten.
Har du selv lavet et projekt, der har relation til åndelig omsorg - eller har du kendskab til et projekt, du kan anbefale - Så kontakt Grete Schärfe gresch@nordfiber.dk.

Kreativweb.dk - logo