Projekter


Af Nina Bjerrum Birk, 21. februar 2023Bachelor
Sygeplejerskens oplevelse af at udøve åndelig omsorg for pårørende til glioblastompatienter i palliative forløb

Læs hele bachelorprojektet her

» Læs mere
Af Cand. Mag Kirstine Haugaard Nielsen, 11. september 2020Andre
Dette er en specialeopgave påkandidatuddannelsen i diakoni juni 2019.


Hent opgaven her: 

https://www.aandeligomsorg.dk/download/salmesang_for_demensramte_-_speciale_kirstine_haugaard_nielsen_2019.pdfAf Sine Marie Herholdt-Lomholdt, 30. maj 2020Ph.d. & post doc.
En fænomenologisk og dialogisk aktionsforskningsundersøgelse af skønne øjeblikkes natur
og mulige forbindelser til en sygeplejefaglig udviklings- og innovationspraksis.
Aalborg Universitet 2018


Afhandlingen kan hentes her:
Af Liv Skomakerstuen Ødbehr, 30. maj 2020Ph.d. & post doc.
Dette er en Ph.D. afhandling fra Faculty of Medicine, Institute of Health and Society
Department of Nursing Science 2015. Den er skrevet på engelsk og har et norsk sammendrag.

Hele afhandlingen kan hentes her 
Af Ole Raakjær, 30. maj 2020Ph.d. & post doc.
Denne Ph.d. afhandling er udarbejdet af hospicepræst Ole Raakjær, Aalborg Universitet 2018. Den omhandler hospitalspræsters tænkning, tro og praksis i en terapeutisk kultur.

Afhandlingen kan hentes her


Af Niels Christian Hvidt et al., 30. maj 2020Ph.d. & post doc.
Denne artikel fra april 2019 omhandler et Ph.d. projekt om forbindelsen mellem selvrapporterede åndelige/religiøse bekymringer og alder, køn og emotionelle udfordringer hos personer, der har overlevet cancer.


Artiklen kan læses her
1/5
Projekter om åndelig omsorg

Her findes resuméer eller abstracts af nyere ph.d.-, kandidat- og masterprojekter om åndelig omsorg.
Vi vil også bringe omtale af få bachelorprojekter. Som studerende tilknyttet en af professionshøjskolerne kan du selv søge bachelor projekter på https://ucviden.dk/studenterportal
Søgeordene kan være åndelig, eksistentiel, religiøs, håb, tro, etik - gerne kombineret med omsorg eller pleje.
Du kan også frit søge på:
https://dsr.dk/sygeplejersken/soeg
https://www.rehpa.dk/
Forskningsgruppen for eksistentiel og åndelig omsorg på SDU

Resuméerne er ordnet i rækkefølge, så de seneste studier findes øverst.
Du vil også finde studier i emner med relation til åndelig omsorg beskrevet i nogle af artiklerne samt i litteraturlisten.
Har du selv lavet et projekt, der har relation til åndelig omsorg - eller har du kendskab til et projekt, du kan anbefale - Så kontakt Grete Schärfe gresch@nordfiber.dk.

Kreativweb.dk - logo