Bachelor-projekter (3)


Af Line Jakobsen, 15. juli 2019Bachelor
Dette er en bacheloropgave i psykomotorisk terapeutuddannelsen.
"Når kroppen viser vej til egenomsorg. En professionsbachelor om åndelig omsorg for pårørende til kræftramt i et psykomotorisk perspektiv."
» Læs mere
Illustration
Af Camilla Kaltoft, 11. januar 2019Bachelor
Bachelor projekt 2019
Foto: Joachim Rhode

Resumé
Åndelig omsorg for den akut syge patient udfordres af en biomedicinsk tilgang i akutmodtagelsen. Projektets formål er at undersøge, hvordan sygeplejersker oplever deres ansvar og muligheder for at udøve åndelig omsorg i akutmodtagelsen, og hvordan oplevelserne kan sætte fokus på sygeplejerskers muligheder for at yde holistisk omsorg i et moderne og effektivt sundhedsvæsen. I dette litteraturstudie analyseres tre kvalitative forskningsartikler med Dahlager og Fredslunds hermeneutiske analysemetode. Kari Martinsen og Janice Morse anvendes som teoretisk referenceramme. Fundene diskuteres med disse teorier og yderligere empiri. Projektet konkluderer, at sygeplejerskerne oplever, at deres ansvar og muligheder for at udøve åndelig omsorg i akutmodtagelsen begrænses af effektiviseringskrav i sundhedsvæsenet. De mangler viden og kompetencer i kommunikation og berøring for at yde holistisk omsorg. Ved at væve åndelig omsorg ind i tilgangen til patienten, kan sygeplejersken se det hele menneske og der kan muligvis reddes flere liv. Fremadrettet er det relevant at undersøge, hvilken betydning det har for patientens rehabiliteringsforløb at blive mødt med åndelig omsorg i akutmodtagelsen.


» Læs mere
Af Stinna Enel Larsen, Gitte Blaabjerg Nielsen, Miriam Skjerbæk Kobbeltvedt Mortensen, 27. august 2013Bachelor
Bachelorprojekt. Sygeplejerskeuddannelsen. Januar 2012. University College Nordjylland.

» Læs mere
1/1
Projekter om åndelig omsorg

Her vil du finde resuméer eller abstracts af ph.d.-, kandidat- og masterprojekter om åndelig omsorg. Vi vil også gerne bringe omtale af bachelorprojekter om emnet, så hvis du har udarbejdet et sådant - eller har kendskab til andre, der har - hører vi gerne fra dig.

Der vil både være skandinaviske og engelsksprogede studier.
Nogle af resuméerne indeholder referencelister.
Resuméerne er ordnet i rækkefølge, så de seneste studier findes øverst.

Du vil også finde studier i emner med relation til åndelig omsorg beskrevet i nogle af artiklerne samt i litteraturlisten

Har du selv lavet - eller er i gang med - et projekt, der har relation til åndelig omsorg?

Eller har du kendskab til projekter, du kan anbefale?

Så kontakt Grete Schärfe gresch@nordfiber.dk.
Kreativweb.dk - logo