Ph.d. & post doc.-projekter (8)


Illustration
Af Hanne Bess Boelsbjerg, 21. februar 2018Ph.d. & post doc.
Religionshistoriker, ph.d., postdoc på Sociologisk Institutet, KU, Hanne Bess Boelsbjerg E-mail: hbb@soc.ku.dk PhD-projekt:  At nærme sig døden - menneskeligt og metodisk: En kvalitativ undersøgelse af kristne og muslimske kræftpatienter i palliative forløb (summary in danish and english) (complete project in danish). Forsvaret i juli, 2017. Artikel om projektet i Kristeligt Dagblad 21. februar 2018: "Forsker: Specialister overser døende menneskers religion."


Af Vibeke Østergaard Steenfeldt, 28. februar 2017Ph.d. & post doc.
Ph.d.-afhandling
Forskerskolen i Livslang Læring,
Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning,
Roskilde Universitet
April 2013

» Læs mere
Illustration
Af Dorte T. Viftrup, 1. februar 2017Ph.d. & post doc.
Ph.D. afhandling Syddansk Universitet 2014. » Læs mere
Illustration
Af Vibeke Graven, 9. marts 2016Ph.d. & post doc.
Denne Ph.D. afhandling undersøger betydningen af eksistentiel/åndelig omsorg for døende i en samtidsaktuel hospicepleje. Baggrunden for at eksistentiel/åndelig omsorg i dag er en opgave for sundhedsprofessionelle henter forklaring i den moderne hospicebevægelses ide om at humanisere og specialisere plejen af døende.

» Læs mere
Af Christina Prinds, 28. april 2015Ph.d. & post doc.
Dette er en PhD. afhandling af jordemoder Christina Prinds 2014.
Afhandlingen kan (med forfatterens tilladelse) rekvireres i sin helhed på engelsk ved henvendelse til gresch@nordfiber.dk


» Læs mere
Af Heidi Frølund Pedersen, 2. marts 2015Ph.d. & post doc.
Ph.D afhandling. Religiosity and coping in a secular society:
Prevalence, characteristics, and associations to quality-of-life among Danes
facing life-threatening lung disease and other stressful life events
Heidi Frølund Pedersen
Unit for Psycho-oncology and Health Psychology Research
Department of Psychology and Behavioural Sciences
Aarhus University
July 2013


» Læs mere
1/2
Projekter om åndelig omsorg

Her vil du finde resuméer eller abstracts af ph.d.-, kandidat- og masterprojekter om åndelig omsorg. Vi vil også gerne bringe omtale af bachelorprojekter om emnet, så hvis du har udarbejdet et sådant - eller har kendskab til andre, der har - hører vi gerne fra dig.

Der vil både være skandinaviske og engelsksprogede studier.
Nogle af resuméerne indeholder referencelister.
Resuméerne er ordnet i rækkefølge, så de seneste studier findes øverst.

Du vil også finde studier i emner med relation til åndelig omsorg beskrevet i nogle af artiklerne samt i litteraturlisten

Har du selv lavet - eller er i gang med - et projekt, der har relation til åndelig omsorg?

Eller har du kendskab til projekter, du kan anbefale?

Så kontakt Grete Schärfe gresch@nordfiber.dk.
Kreativweb.dk - logo