Planlagt nærvær


Publiceret af Birgit Bundgaard, den 28. februar 2012Andre

Masterprojekt humanistisk palliation, - Sociologisk institut Aalborg Universitet 5. januar 2012
Birgit Bundgaard, sygeplejerske, SD, MHP.
birgitbundgaard@hotmail.com

Baggrund
Den danske Sundhedsstyrelses anbefalinger har siden 1996 haft til hensigt at sikre en høj faglig kvalitet i den palliative indsats, uanset hvor den enkelte borger ønsker at afslutte sit liv. Desværre vurderer videnskabelige undersøgelser(1) og evalueringsrapporter(2) at den palliative indsats trods teoretiske undervisningstilbud endnu ikke er fuldt integreret på indsatsens basisniveau.

Formål
Masterprojektets primære formål var at understøtte udviklingen af den palliative indsats på plejehjem, ved at skærpe opmærksomheden på det sanselige nærværs betydning for den moralske omsorgspraksis og den palliative indsats.

Metode
Undersøgelsen er gennemført som et kvalitativt aktionsforskningsprojekt, metodisk inspireret af sociologerne Birger S. Nielsen og Kurt Aagaard "kritisk-utopiske aktionsforskning"(3).
Projektets empiri baserer sig på en tre uger lang aktionsperiode, hvor plejepersonalet som en planlagt aktivitet var sanseligt nærværende hos et selvvalgt antal ældre. Opfølgende er gennemført et fokusgruppeinterview og tre semistrukturerede interview.

Resultat
Aktionsforskningsprojektet viser hvordan det sanselige nærvær både kaldte på og tog vare på tilliden, kærligheden og åbenheden i relationen, og hvordan deltagerne i det sanselige nærvær oplevede at gøre det gode for de ældre. Understøttet af K. E. Løgstrup (4)  og Martinsens (5) teori så det sanselige nærvær derfor ud til at være det element der bar omsorgens etik i sig. Ligeledes synliggjorde projektet, at det er muligt at planlægge det sanselige nærvær hvis nærværet planlægges som et åbent rum uden dagsorden.

Perspektiverende indikerer projektets resultater, at det at planlægge det sanselig nærvær i en formålsrationel plejehjemskultur, i sin form, kan være den praksislæring der skærper personalets opmærksomhed på såvel den moralske omsorgspraksis som den palliative indsats.

Det fulde projekt kan downloades fra Palliativt Videncenters hjemmeside www.pavi.dk

Referencer
1. Grønvold M, Pedersen C, Jensen CR et al(2006): Nielsen, Karin Lykke& Olesen Lea Brams(2008): Raunkiær Mette (2010): Runge Kate(2011): Schrøder, Margit (2007): Tarzian,Anita J & Hoffmann, Diane E (2006)

2. Sundhedsstyrelsen (2011): Karstoft, Karen-Inge et al. (2011).

3. Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend (2009): Interview - introduktion til et håndværk. Hans Reizels Forlag, København

4. Løgstrup, Knud Ejler(1956) (1976).

5. Martinsen, Kari(2001) (2005).Projekter om åndelig omsorg

Her findes resuméer eller abstracts af nyere ph.d.-, kandidat- og masterprojekter om åndelig omsorg.
Vi vil også bringe omtale af få bachelorprojekter. Som studerende tilknyttet en af professionshøjskolerne kan du selv søge bachelor projekter på https://ucviden.dk/studenterportal
Søgeordene kan være åndelig, eksistentiel, religiøs, håb, tro, etik - gerne kombineret med omsorg eller pleje.
Du kan også frit søge på:
https://dsr.dk/sygeplejersken/soeg
https://www.rehpa.dk/
Forskningsgruppen for eksistentiel og åndelig omsorg på SDU

Resuméerne er ordnet i rækkefølge, så de seneste studier findes øverst.
Du vil også finde studier i emner med relation til åndelig omsorg beskrevet i nogle af artiklerne samt i litteraturlisten.
Har du selv lavet et projekt, der har relation til åndelig omsorg - eller har du kendskab til et projekt, du kan anbefale - Så kontakt Grete Schärfe gresch@nordfiber.dk.

Kreativweb.dk - logo