Åndelig omsorg - en lærebog


Publiceret af Anne Elsebet Overgaard, den 1. januar 2003Andre

Masteropgave.
Fleksibel masteruddannelse fra Det teologiske fakultet ved Københavns Universitet: M (Etik og religion i mødet mellem mennesker). Fleksibel master betyder, at man selv vælger emnet. Det originale i denne afhandling består i sammenkoblingen af åndelig omsorg og omsorgsteorier.
Forfatteren har valgt at arbejde ud fra Kari Martinsens, Katie Erikssons og Joyce Travelbees omsorgstanker.

Afhandlingen er udgivet i bogen "Åndelig omsorg - en lærebog. Kari Martinsen, Katie Eriksson og Joyce Travelbee i nyt lys." Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck. 2003.
Bogen er nær ved at være udsolgt. Forfatteren har et par eksemplarer til udlån, hvis det er vanskeligt at få fat i bogen. Forfatteren kan kontaktes via hendes hjemmeside www.aeovergaard.dk.

Projekter om åndelig omsorg

Her findes resuméer eller abstracts af nyere ph.d.-, kandidat- og masterprojekter om åndelig omsorg.
Vi vil også bringe omtale af få bachelorprojekter. Som studerende tilknyttet en af professionshøjskolerne kan du selv søge bachelor projekter på https://ucviden.dk/studenterportal
Søgeordene kan være åndelig, eksistentiel, religiøs, håb, tro, etik - gerne kombineret med omsorg eller pleje.
Du kan også frit søge på:
https://dsr.dk/sygeplejersken/soeg
https://www.rehpa.dk/
Forskningsgruppen for eksistentiel og åndelig omsorg på SDU

Resuméerne er ordnet i rækkefølge, så de seneste studier findes øverst.
Du vil også finde studier i emner med relation til åndelig omsorg beskrevet i nogle af artiklerne samt i litteraturlisten.
Har du selv lavet et projekt, der har relation til åndelig omsorg - eller har du kendskab til et projekt, du kan anbefale - Så kontakt Grete Schärfe gresch@nordfiber.dk.

Kreativweb.dk - logo