How undergraduate nursing students learn to care for patients


Publiceret af Tove Giske Ph.D. RN, den 15. april 2013Andre

Background: Spirituality is related to meaning, hope and comfort and spiritual
care is part of nurses' responsibility. Clinical studies are vital for students to
integrate knowledge, clinical reasoning and formation. However, nurses are
important in role modelling.

Method: A literature search was undertaken using international databases from
1980 to 2012. Articles were thoroughly evaluated and 10 papers reviewed for
this article.

Results: Four main areas emerged as essential for learning spiritual care in clinical
studies: (1) the importance of learning in real-life situations with repeated
exposure to patients in diverse placements; (2) use of pedagogical methods that
assist students to understand, work with and reflect on patients' spirituality;
(3) to be aware of and overcome conditions prohibiting spiritual care learning;
and (4) to see spiritual care learning in connection with how students are
prepared and how they are followed up after clinical studies.

Conclusion: Clinical studies are fundamental to students' learning of spiritual care
in nursing.
Implications for nursing management Nurse leaders play a key role in keeping
holistic care a nursing focus and creating a good learning environment.

Keywords: clinical studies, literature review, nurse leadership, spiritual care,
undergraduate nursing students

Accepted for publication: 28 August 2012
Artiklen er skrevet til Journal of Nursing Management 2012. DOI: 10.1111/jonm.12019. Blackwell Publishing Ltd.2012.

Et print af artiklen kan bestilles ved henvendelse til Grete Schärfe gresch@nordfiber.dk

Projekter om åndelig omsorg

Her vil du finde resuméer eller abstracts af ph.d.-, kandidat- og masterprojekter om åndelig omsorg. Vi vil også gerne bringe omtale af bachelorprojekter om emnet, så hvis du har udarbejdet et sådant - eller har kendskab til andre, der har - hører vi gerne fra dig.

Der vil både være skandinaviske og engelsksprogede studier.
Nogle af resuméerne indeholder referencelister.
Resuméerne er ordnet i rækkefølge, så de seneste studier findes øverst.

Du vil også finde studier i emner med relation til åndelig omsorg beskrevet i nogle af artiklerne samt i litteraturlisten

Har du selv lavet - eller er i gang med - et projekt, der har relation til åndelig omsorg?

Eller har du kendskab til projekter, du kan anbefale?

Så kontakt Grete Schärfe gresch@nordfiber.dk.
Kreativweb.dk - logo