Det døende menneske som livets læremester


Publiceret af Rita Nielsen, Master og klinisk sygeplejespecialist & Erik Elgaard Sørensen, PhD og forskningsleder., den 1. august 2013Andre

Formål: Formålet med undersøgelsen var at få indsigt i, hvordan det opleves at være døende i en langstrakt proces.

Metode: Kvalitative interview med samme informant over tre måneder. Samtalerne blev optaget på bånd, transskriberet ordret til tekst og analyseret med hermeneutisk meningsfortolkning.

Resultater: Der blev identificeret fire temaer: 1. Jeg relaterer - ergo er jeg. 2. Interaktionen mellem Gud og mennesket. 3. At forholde sig til fortid, fremtid og nutid. 4. Eksistentiel kamp.

Konklusion: Gennem en eksistentiel, indre kamp opnås en personlig udvikling, hvor døden accepteres og livet intensiveres.

Nøgleord: død, eksistentiel kamp, livets dobbelthed, personlig udvikling, relationer, tid.

Undersøgelsen er publiceret i Nordisk Sygeplejeforskning nr. 2 2013 Vol 3 side 117-129. Universitetsforlaget. Fagfellevudert.

Projekter om åndelig omsorg

Her findes resuméer eller abstracts af nyere ph.d.-, kandidat- og masterprojekter om åndelig omsorg.
Vi vil også bringe omtale af få bachelorprojekter. Som studerende tilknyttet en af professionshøjskolerne kan du selv søge bachelor projekter på https://ucviden.dk/studenterportal
Søgeordene kan være åndelig, eksistentiel, religiøs, håb, tro, etik - gerne kombineret med omsorg eller pleje.
Du kan også frit søge på:
https://dsr.dk/sygeplejersken/soeg
https://www.rehpa.dk/
Forskningsgruppen for eksistentiel og åndelig omsorg på SDU

Resuméerne er ordnet i rækkefølge, så de seneste studier findes øverst.
Du vil også finde studier i emner med relation til åndelig omsorg beskrevet i nogle af artiklerne samt i litteraturlisten.
Har du selv lavet et projekt, der har relation til åndelig omsorg - eller har du kendskab til et projekt, du kan anbefale - Så kontakt Grete Schärfe gresch@nordfiber.dk.

Kreativweb.dk - logo