Det døende menneske som livets læremester


Publiceret af Rita Nielsen, Master og klinisk sygeplejespecialist & Erik Elgaard Sørensen, PhD og forskningsleder., den 1. august 2013Andre

Formål: Formålet med undersøgelsen var at få indsigt i, hvordan det opleves at være døende i en langstrakt proces.

Metode: Kvalitative interview med samme informant over tre måneder. Samtalerne blev optaget på bånd, transskriberet ordret til tekst og analyseret med hermeneutisk meningsfortolkning.

Resultater: Der blev identificeret fire temaer: 1. Jeg relaterer - ergo er jeg. 2. Interaktionen mellem Gud og mennesket. 3. At forholde sig til fortid, fremtid og nutid. 4. Eksistentiel kamp.

Konklusion: Gennem en eksistentiel, indre kamp opnås en personlig udvikling, hvor døden accepteres og livet intensiveres.

Nøgleord: død, eksistentiel kamp, livets dobbelthed, personlig udvikling, relationer, tid.

Undersøgelsen er publiceret i Nordisk Sygeplejeforskning nr. 2 2013 Vol 3 side 117-129. Universitetsforlaget. Fagfellevudert.

Projekter om åndelig omsorg

Her vil du finde resuméer eller abstracts af ph.d.-, kandidat- og masterprojekter om åndelig omsorg. Vi vil også gerne bringe omtale af bachelorprojekter om emnet, så hvis du har udarbejdet et sådant - eller har kendskab til andre, der har - hører vi gerne fra dig.

Der vil både være skandinaviske og engelsksprogede studier.
Nogle af resuméerne indeholder referencelister.
Resuméerne er ordnet i rækkefølge, så de seneste studier findes øverst.

Du vil også finde studier i emner med relation til åndelig omsorg beskrevet i nogle af artiklerne samt i litteraturlisten

Har du selv lavet - eller er i gang med - et projekt, der har relation til åndelig omsorg?

Eller har du kendskab til projekter, du kan anbefale?

Så kontakt Grete Schärfe gresch@nordfiber.dk.
Kreativweb.dk - logo