Omsorg til patienter i strålebehandling med fokus på eksistentielle behov


Publiceret af Anna Nør Møller, den 27. august 2013Andre

Baggrund: Der beskrives de vilkår sygeplejen er underlagt i en stråleterapi. De politiske og samfundsmæssige krav og fokusering på strålebehandling, kan vanskeliggøre vilkårene for at yde en omsorgsfuld sygepleje med fokus på patientens eksistentielle vilkår. Der er meget fokus på kvalitetssikring og brugen af standarder. Det betyder, at de fysiske problemer patienten har, er synlige og håndteres af personalet. Derimod kan den individuelle pleje og omsorg, og især omsorg for patientens eksistentielle tanker og bekymringer være svære at se og finde plads til. Forskellige undersøgelser viser, at patienter har behov for at tale med plejepersonalet om de eksistentielle tanker man uvilkårligt gør sig, når man har fået en kræftsygdom.

Problemformulering: Hvordan kan jeg som sygeplejerske i en højteknologisk afdeling yde omsorg for patienten i strålebehandling, med fokus på patientens eksistentielle behov?

Metode: Jeg tager udgangspunkt i Kari Martinsen, "Øjet og kaldet", hvor hun bl.a tager udgangspunkt i lignelsen om den barmhjertige samaritaner. Hun skriver om sansning og registrering, og om at bruge sit faglige skøn. Derudover inddrages teori, der beskriver mødet med den alvorlige syge patient fra Stein Kaasas antologi om palliativ behandling og pleie. Derudover inddrages Bo Jacobsen, der skriver om, at kriser og modgang er en del af livet, og at det vigtigste, når man skal hjælpe et andet menneske, er evnen at kunne være til stede på ikke krævende måde.

Resultater: Sygeplejersken kan yde omsorg for patienten ved at være fænomenologisk, åben og tillidsskabende i sin sygepleje. Være bevidst om sprogets betydning, og patienten kan få hjælp til at få sat ord på sine tanker. Der skal skabes tid og rum, og sygeplejersken skal huske, at problemer skal løses, og byrder skal bæres. Eksistentielle bekymringer er byrder patienten skal have hjælp til at bære.

Diskussion: Kari Martinsens idealer kan være svære at leve op til i en effektiv behandlingsafdeling, men er en vigtig værdifaktor i sygeplejen

Konklusion: Omsorgen kan komme til udtryk ved en fænomenologisk tilgang i sygeplejen i en stråleterapi. Plejegruppen skal have viden og bevidsthed om eksistentielle vilkår ved alvorlig sygdom. samtidig må det erkendes, at omsorgen har trange kår p.g.a. af stadigt stigende krav om effektivitet og produktivitet. Hele opgaven kan rekvireres ved henvendelse til gresch@nordfiber.dk.

Projekter om åndelig omsorg

Her findes resuméer eller abstracts af nyere ph.d.-, kandidat- og masterprojekter om åndelig omsorg.
Vi vil også bringe omtale af få bachelorprojekter. Som studerende tilknyttet en af professionshøjskolerne kan du selv søge bachelor projekter på https://ucviden.dk/studenterportal
Søgeordene kan være åndelig, eksistentiel, religiøs, håb, tro, etik - gerne kombineret med omsorg eller pleje.
Du kan også frit søge på:
https://dsr.dk/sygeplejersken/soeg
https://www.rehpa.dk/
Forskningsgruppen for eksistentiel og åndelig omsorg på SDU

Resuméerne er ordnet i rækkefølge, så de seneste studier findes øverst.
Du vil også finde studier i emner med relation til åndelig omsorg beskrevet i nogle af artiklerne samt i litteraturlisten.
Har du selv lavet et projekt, der har relation til åndelig omsorg - eller har du kendskab til et projekt, du kan anbefale - Så kontakt Grete Schärfe gresch@nordfiber.dk.

Kreativweb.dk - logo