Hvordan skabes rummet for åndelig omsorg for den uhelbredelig syge patient, med udgangspunkt i døden som eksistentiel grundvilkår? - et kvalitativt litteraturstudium


Publiceret af Stinna Enel Larsen, Gitte Blaabjerg Nielsen, Miriam Skjerbæk Kobbeltvedt Mortensen, den 27. august 2013Bachelor

Baggrund:Patienterne efterspørger mere åndelig omsorg og sygeplejerskerne tilkendegiveren villighed til at yde denne, men er i tvivl om hvad det indebærer og hvordande skal udføre den.

Formål: Hvordan skabes rummet for åndelig omsorgfor den uhelbredelig syge patient med udgangspunkt i døden som eksistentielgrundvilkår?

Metode:Projektet er et litteraturstudie, hvor den hermeneutiske analyse anvendes tilbearbejdelse af empiri og teori. Irvin D. Yaloms teori om døden someksistentiel grundvilkår og Kari Martinsens teori om rummet udgør denteoretiske forståelsesramme.

Konklusion:Vores konklusion blev, at der er væsentligt for at rummet for åndelig omsorgkan skabes, at der er tillid, tid og en klar definition af åndelig omsorg.Sygeplejersken bliver derved bevidst om, at åndelig omsorg kan være enintegreret del af sygeplejen - herunder kropsplejen. Ydermere fandt vi er deter væsentligt, at åndelig omsorg bliver opprioriteret fra ledelsen side, samtat personalet modtager efteruddannelse indenfor området.

Hele opgaven kan rekvireres ved henvendelse til gresch@nordfiber.dk


Projekter om åndelig omsorg

Her vil du finde resuméer eller abstracts af ph.d.-, kandidat- og masterprojekter om åndelig omsorg. Vi vil også gerne bringe omtale af bachelorprojekter om emnet, så hvis du har udarbejdet et sådant - eller har kendskab til andre, der har - hører vi gerne fra dig.

Der vil både være skandinaviske og engelsksprogede studier.
Nogle af resuméerne indeholder referencelister.
Resuméerne er ordnet i rækkefølge, så de seneste studier findes øverst.

Du vil også finde studier i emner med relation til åndelig omsorg beskrevet i nogle af artiklerne samt i litteraturlisten

Har du selv lavet - eller er i gang med - et projekt, der har relation til åndelig omsorg?

Eller har du kendskab til projekter, du kan anbefale?

Så kontakt Grete Schärfe gresch@nordfiber.dk.
Kreativweb.dk - logo