Hvordan skabes rummet for åndelig omsorg for den uhelbredelig syge patient, med udgangspunkt i døden som eksistentiel grundvilkår? - et kvalitativt litteraturstudium


Publiceret af Stinna Enel Larsen, Gitte Blaabjerg Nielsen, Miriam Skjerbæk Kobbeltvedt Mortensen, den 27. august 2013Bachelor

Baggrund:Patienterne efterspørger mere åndelig omsorg og sygeplejerskerne tilkendegiveren villighed til at yde denne, men er i tvivl om hvad det indebærer og hvordande skal udføre den.

Formål: Hvordan skabes rummet for åndelig omsorgfor den uhelbredelig syge patient med udgangspunkt i døden som eksistentielgrundvilkår?

Metode:Projektet er et litteraturstudie, hvor den hermeneutiske analyse anvendes tilbearbejdelse af empiri og teori. Irvin D. Yaloms teori om døden someksistentiel grundvilkår og Kari Martinsens teori om rummet udgør denteoretiske forståelsesramme.

Konklusion:Vores konklusion blev, at der er væsentligt for at rummet for åndelig omsorgkan skabes, at der er tillid, tid og en klar definition af åndelig omsorg.Sygeplejersken bliver derved bevidst om, at åndelig omsorg kan være enintegreret del af sygeplejen - herunder kropsplejen. Ydermere fandt vi er deter væsentligt, at åndelig omsorg bliver opprioriteret fra ledelsen side, samtat personalet modtager efteruddannelse indenfor området.

Hele opgaven kan rekvireres ved henvendelse til gresch@nordfiber.dk


Projekter om åndelig omsorg

Her findes resuméer eller abstracts af nyere ph.d.-, kandidat- og masterprojekter om åndelig omsorg.
Vi vil også bringe omtale af få bachelorprojekter. Som studerende tilknyttet en af professionshøjskolerne kan du selv søge bachelor projekter på https://ucviden.dk/studenterportal
Søgeordene kan være åndelig, eksistentiel, religiøs, håb, tro, etik - gerne kombineret med omsorg eller pleje.
Du kan også frit søge på:
https://dsr.dk/sygeplejersken/soeg
https://www.rehpa.dk/
Forskningsgruppen for eksistentiel og åndelig omsorg på SDU

Resuméerne er ordnet i rækkefølge, så de seneste studier findes øverst.
Du vil også finde studier i emner med relation til åndelig omsorg beskrevet i nogle af artiklerne samt i litteraturlisten.
Har du selv lavet et projekt, der har relation til åndelig omsorg - eller har du kendskab til et projekt, du kan anbefale - Så kontakt Grete Schärfe gresch@nordfiber.dk.

Kreativweb.dk - logo