Afsluttende opgave i specialeuddannelsen i intensiv sygepleje


Publiceret af Lisbeth Weidinger, den 2. juli 2014Andre

Opgaven er et litteratur studie med udgangspunkt i Katie Erikssons lidelsesteori, samt et phD studie som har taget udgangspunkt i pt.s egne oplevelse af det at være vågen og intuberet. Der konkluderes, at ved at sygeplejersker på intensiv afdeling er bevidste omkring den lidelse, der er forbundet med at være vågen og intuberet, og ved at være en "standing by" sygplejejkerske kan den åndelige dimension af sygeplejen imødekommes.

Du kan rekvirere opgaven i sin fulde længde ved henvendelse til Grete Schärfe gresch@nordfiber.dk


Projekter om åndelig omsorg

Her findes resuméer eller abstracts af nyere ph.d.-, kandidat- og masterprojekter om åndelig omsorg.
Vi vil også bringe omtale af få bachelorprojekter. Som studerende tilknyttet en af professionshøjskolerne kan du selv søge bachelor projekter på https://ucviden.dk/studenterportal
Søgeordene kan være åndelig, eksistentiel, religiøs, håb, tro, etik - gerne kombineret med omsorg eller pleje.
Du kan også frit søge på:
https://dsr.dk/sygeplejersken/soeg
https://www.rehpa.dk/
Forskningsgruppen for eksistentiel og åndelig omsorg på SDU

Resuméerne er ordnet i rækkefølge, så de seneste studier findes øverst.
Du vil også finde studier i emner med relation til åndelig omsorg beskrevet i nogle af artiklerne samt i litteraturlisten.
Har du selv lavet et projekt, der har relation til åndelig omsorg - eller har du kendskab til et projekt, du kan anbefale - Så kontakt Grete Schärfe gresch@nordfiber.dk.

Kreativweb.dk - logo