Afsluttende opgave i specialeuddannelsen i intensiv sygepleje


Publiceret af Lisbeth Weidinger, den 2. juli 2014Andre

Opgaven er et litteratur studie med udgangspunkt i Katie Erikssons lidelsesteori, samt et phD studie som har taget udgangspunkt i pt.s egne oplevelse af det at være vågen og intuberet. Der konkluderes, at ved at sygeplejersker på intensiv afdeling er bevidste omkring den lidelse, der er forbundet med at være vågen og intuberet, og ved at være en "standing by" sygplejejkerske kan den åndelige dimension af sygeplejen imødekommes.

Du kan rekvirere opgaven i sin fulde længde ved henvendelse til Grete Schärfe gresch@nordfiber.dk


Projekter om åndelig omsorg

Her vil du finde resuméer eller abstracts af ph.d.-, kandidat- og masterprojekter om åndelig omsorg. Vi vil også gerne bringe omtale af bachelorprojekter om emnet, så hvis du har udarbejdet et sådant - eller har kendskab til andre, der har - hører vi gerne fra dig.

Der vil både være skandinaviske og engelsksprogede studier.
Nogle af resuméerne indeholder referencelister.
Resuméerne er ordnet i rækkefølge, så de seneste studier findes øverst.

Du vil også finde studier i emner med relation til åndelig omsorg beskrevet i nogle af artiklerne samt i litteraturlisten

Har du selv lavet - eller er i gang med - et projekt, der har relation til åndelig omsorg?

Eller har du kendskab til projekter, du kan anbefale?

Så kontakt Grete Schärfe gresch@nordfiber.dk.
Kreativweb.dk - logo