Hospice - et levende hus. Analyse af levet liv og omsorg på hospice som bidrag til forståelse af åndelig omsorg


Publiceret af Vibeke Østergaard Steenfeldt, den 28. februar 2017Ph.d. & post doc.

Resume af afhandlingen
Det er formålet med afhandlingen Hospice - et levende hus. En analyse af levet liv og omsorg på hospice som bidrag til forståelse af åndelig omsorg at skabe viden om den oplevelse, det uhelbredeligt syge menneske, der tilbringer den sidste del af livet på et hospice, har af omsorgspraksis og levet liv på hospice, og at bidrage til udvikling af en ny forståelse af åndelig omsorg som sygeplejefagligt begreb.

Undersøgelsen, der har en livsverdensfænomenologisk tilgang, gennemføres som et etnografisk feltstudie. I en periode på otte måneder, hvor jeg har været deltagende observatør på to hospicer, er der gennemført 39 interviews med patienter, pårørende og professionelle. Desuden består det empiriske materiale af 36 dagbogsoptegnelser over deltagerobservationer, samt diverse nedskrevne tanker, notater, breve og gæstebogshilsener. Det empiriske materiale er udsat for en fænomenologisk analyse, der i første omgang er udført uden teoretisk indblanding og efterfølgende perspektiveret ved inddragelse af Medard Boss' daseinsanalytiske tilgang til forståelse af menneske og krop, sundhed og sygdom og af Kari Martinsens omsorgstænkning.

Analysen viser, at den uhelbredeligt syge patient på hospice oplever at blive mødt og set som et selvstændigt individ. Det har betydning, at de professionelles omsorgshandlinger, både i form af praktiske handlinger og som samtale og nærvær, udføres ud fra et kendskab til patientens ønsker og præferencer, og til, hvad der tjener den enkelte patient bedst. Der tages vare på hele mennesket ud fra en sanselig opmærksomhed, og der gives rum for, at det enkelte menneskes liv kan udfolde sig.

Analysen tyder på, at åndelig omsorg kan forstås som en livsudfoldelsesskabende praksis, hvor den professionelle stedfortrædende støtter det syge menneske i at række kroppende ud efter verden. Denne forståelse indebærer at skabe rum for, at patienten kan være sig selv, uanset hvilket livssyn, personlighed, vaner og traditioner han eller hun bærer med sig, og at give det syge menneske værdighed. Det kan forstås som åndelig omsorg at tage godt vare på hele kroppen og også indtænke æstetikkens betydning for helkropslig nydelse; og jeg finder grundlag for at nytænke forståelsen af åndelig omsorg ikke som en dimension på linje med en fysisk, en psykisk og en social dimension, men nærmere som en dimension, der infiltrerer hele kroppen.

Hele afhandlingen kan rekvireres i Pdf-format ved henvendelse til Grete Schärfe gresch@nordfiber.dk


Projekter om åndelig omsorg

Her vil du finde resuméer eller abstracts af ph.d.-, kandidat- og masterprojekter om åndelig omsorg. Vi vil også gerne bringe omtale af bachelorprojekter om emnet, så hvis du har udarbejdet et sådant - eller har kendskab til andre, der har - hører vi gerne fra dig.

Der vil både være skandinaviske og engelsksprogede studier.
Nogle af resuméerne indeholder referencelister.
Resuméerne er ordnet i rækkefølge, så de seneste studier findes øverst.

Du vil også finde studier i emner med relation til åndelig omsorg beskrevet i nogle af artiklerne samt i litteraturlisten

Har du selv lavet - eller er i gang med - et projekt, der har relation til åndelig omsorg?

Eller har du kendskab til projekter, du kan anbefale?

Så kontakt Grete Schärfe gresch@nordfiber.dk.
Kreativweb.dk - logo