Illustration

Livets afslutning - behandling, pleje og omsorg


Forfatter:Rita Nielsen
Forlag:Unitas Forlag
Udgivelsesår:2010
Anmelder:Annette C. Langdahl

Beskrivelse:Bogens tema er behandling, pleje og omsorg i forbindelse med livets afslutning i ældresektoren og omhandler de mange forskellige aspekter i både den fysiske og åndelige- eksistentielle pleje. Bogen er et led i et projekt om "livets afslutning" på Diakonissestiftelsen og formålet har her været at styrke plejepersonalets kompetencer i denne forbindelse.

Den kommer på et tidspunkt, hvor der er blevet sat ekstra fokus på behovet for at opkvalificere sundhedspersonalet yderligere på området og henvender sig lige netop til den målgruppe, der står centralt i den direkte pleje af døende i ældreplejen, nemlig social- og sundhedsassistenter, der arbejder med alvorligt syge på fx plejecentre, samt i hjemmeplejen og også andre faggrupper, der arbejder med palliation.

Bogen er inddelt i afsnit, der sætter særlig fokus på det at være gammel og være på vej mod livets afslutning. Den er meget logisk opbygget og lever fint op til bogens formål om at være en vejledning, man kan slå op i, i forbindelse med forskellige problemstillinger. Afsnittene omhandler både temaer som alderdom, palliation, fysiske og psykiske symptomer samt den medicinske og ikke medicinske behandling i denne forbindelse. Derudover er der temaer som kommunikation, pårørende samt et afsnit med særlig fokus på personalet. Bogen afsluttes med et meget fint afsnit om åndelig omsorg og giver her en kort og præcis indføring i hvad åndelig omsorg er, og hvordan plejepersonalet kan tilgodese åndelige behov.

Gennemgående i alle afsnit er fortællingen om Karen og hendes familie, som bruges til at belyse og konkretisere forskellige problemstillinger. Fortællingerne hjælper læseren med at sætte billeder på temaerne og tænke det ind i egen praksis med de muligheder der konkret er her.

Bogen er tænkt som en refleksionsbog, og lægger hele vejen op til, at man som læser kan reflektere undervejs og at man som plejegruppe kan drøfte og samtale ud fra bogens temaer og de tilhørende refleksionsspørgsmål. Alle afsnit er meget smukt illustreret med naturbilleder og relevante fakta - og refleksionsbokse. Man kunne overveje, om de forskellige medicin-anbefalinger kunne have været udeladt, fordi det, bogens længde taget i betragtning, naturligt nok ikke er muligt at nå i dybden med den medicinske behandling, og det under alle omstændigheder kræver en mere dybdegående viden og tværfagligt samspil at vælge og varetage den bedste palliative medicinske behandling.

Bogen er letlæselig og overskuelig. Den kan anvendes til individuelt brug og egen refleksion samt til fælles refleksion.
Den kan varmt anbefales til alt sundhedspersonale, der arbejder med palliation i ældreplejen og giver gennem hele bogen gode og meget praksisnære bud på pleje og omsorg til alvorlig syge og døende mennesker.


Livets afslutning
- behandling, pleje og omsorg.
af Rita Nielsen
Unitas Forlag
84 sider
Pris: 149 kr.
Kreativweb.dk - logo