Illustration

Å ta vare på heile mennesket. Handbok i åndeleg omsorg


Forfatter:Tove Giske & Pamela H Cone
Forlag:Samlaget, Oslo
Udgivelsesår:2019

Beskrivelse:"Bogen 'Å ta vare på heile mennesket - handbok i åndeleg omsorg' er en håndbog, der er udviklet til sygeplejestuderende og sygeplejersker i alle dele af sundhedsvæsenet. Med bogen ønsker vi at styrke kompetencen indenfor denne del af sygeplejefaget, vise at åndelig omsorg er en selvsagt del af al sygepleje, og udruste læseren til en professionel holdning til denne del af faget."

Sådan skriver forfatterne til denne bog i forordet. Bogen er skrevet på nynorsk, hvilket er en ulempe for de fleste danskere. Men jeg synes, jeg efterhånden vænnede mig til sproget. 

Grete Schärfe
Kreativweb.dk - logo