Projekter


Af Christina Prinds, 28. april 2015Ph.d. & post doc.
Dette er en PhD. afhandling af jordemoder Christina Prinds 2014.
Afhandlingen kan (med forfatterens tilladelse) rekvireres i sin helhed på engelsk ved henvendelse til gresch@nordfiber.dk


» Læs mere
Af Heidi Frølund Pedersen, 2. marts 2015Ph.d. & post doc.
Ph.D afhandling. Religiosity and coping in a secular society:
Prevalence, characteristics, and associations to quality-of-life among Danes
facing life-threatening lung disease and other stressful life events
Heidi Frølund Pedersen
Unit for Psycho-oncology and Health Psychology Research
Department of Psychology and Behavioural Sciences
Aarhus University
July 2013


» Læs mere
Af Lisbeth Weidinger, 2. juli 2014Andre
Opgavens udgangspunkt er på hvilken måde sygeplejersken på intensiv afd. skal møde den vågne, intensive intuberede patient, så de åndelige behov imødekommes i sygeplejen.


» Læs mere
Af Anna Nør Møller, 27. august 2013Andre
Dette er en afsluttende opgave i Specialuddannelse i kræftsygepleje. December 2009. Aalborg sygehus.

» Læs mere
Af Stinna Enel Larsen, Gitte Blaabjerg Nielsen, Miriam Skjerbæk Kobbeltvedt Mortensen, 27. august 2013Bachelor
Bachelorprojekt. Sygeplejerskeuddannelsen. Januar 2012. University College Nordjylland.

» Læs mere
Af Rita Nielsen, Master og klinisk sygeplejespecialist & Erik Elgaard Sørensen, PhD og forskningsleder., 1. august 2013Andre
Baggrund: Døende menneskers oplevelse af den eksistentielle dobbelthed mellem liv og død er et kendt fænomen. Der mangler viden om, hvordan dobbeltheden kommer til udtryk, hvis man følger et døende menneske over en længere periode med mere dybtgående samtaler.» Læs mere
2/6
Projekter om åndelig omsorg

Her vil du finde resuméer eller abstracts af ph.d.-, kandidat- og masterprojekter om åndelig omsorg. Vi vil også gerne bringe omtale af bachelorprojekter om emnet, så hvis du har udarbejdet et sådant - eller har kendskab til andre, der har - hører vi gerne fra dig.

Der vil både være skandinaviske og engelsksprogede studier.
Nogle af resuméerne indeholder referencelister.
Resuméerne er ordnet i rækkefølge, så de seneste studier findes øverst.

Du vil også finde studier i emner med relation til åndelig omsorg beskrevet i nogle af artiklerne samt i litteraturlisten

Har du selv lavet - eller er i gang med - et projekt, der har relation til åndelig omsorg?

Eller har du kendskab til projekter, du kan anbefale?

Så kontakt Grete Schärfe gresch@nordfiber.dk.
Kreativweb.dk - logo