Projekter


Af Line Jakobsen, 15. juli 2019Bachelor
Dette er en bacheloropgave i psykomotorisk terapeutuddannelsen.
"Når kroppen viser vej til egenomsorg. En professionsbachelor om åndelig omsorg for pårørende til kræftramt i et psykomotorisk perspektiv."
» Læs mere
Illustration
Af Camilla Kaltoft, 11. januar 2019Bachelor
Bachelor projekt 2019
Foto: Joachim Rhode

Resumé
Åndelig omsorg for den akut syge patient udfordres af en biomedicinsk tilgang i akutmodtagelsen. Projektets formål er at undersøge, hvordan sygeplejersker oplever deres ansvar og muligheder for at udøve åndelig omsorg i akutmodtagelsen, og hvordan oplevelserne kan sætte fokus på sygeplejerskers muligheder for at yde holistisk omsorg i et moderne og effektivt sundhedsvæsen. I dette litteraturstudie analyseres tre kvalitative forskningsartikler med Dahlager og Fredslunds hermeneutiske analysemetode. Kari Martinsen og Janice Morse anvendes som teoretisk referenceramme. Fundene diskuteres med disse teorier og yderligere empiri. Projektet konkluderer, at sygeplejerskerne oplever, at deres ansvar og muligheder for at udøve åndelig omsorg i akutmodtagelsen begrænses af effektiviseringskrav i sundhedsvæsenet. De mangler viden og kompetencer i kommunikation og berøring for at yde holistisk omsorg. Ved at væve åndelig omsorg ind i tilgangen til patienten, kan sygeplejersken se det hele menneske og der kan muligvis reddes flere liv. Fremadrettet er det relevant at undersøge, hvilken betydning det har for patientens rehabiliteringsforløb at blive mødt med åndelig omsorg i akutmodtagelsen.


» Læs mere
Illustration
Af Hanne Bess Boelsbjerg, 21. februar 2018Ph.d. & post doc.
Religionshistoriker, ph.d., postdoc på Sociologisk Institutet, KU, Hanne Bess Boelsbjerg E-mail: hbb@soc.ku.dk PhD-projekt:  At nærme sig døden - menneskeligt og metodisk: En kvalitativ undersøgelse af kristne og muslimske kræftpatienter i palliative forløb (summary in danish and english) (complete project in danish). Forsvaret i juli, 2017. Artikel om projektet i Kristeligt Dagblad 21. februar 2018: "Forsker: Specialister overser døende menneskers religion."


Af Vibeke Østergaard Steenfeldt, 28. februar 2017Ph.d. & post doc.
Ph.d.-afhandling
Forskerskolen i Livslang Læring,
Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning,
Roskilde Universitet
April 2013

» Læs mere
Illustration
Af Dorte T. Viftrup, 1. februar 2017Ph.d. & post doc.
Ph.D. afhandling Syddansk Universitet 2014. » Læs mere
Illustration
Af Vibeke Graven, 9. marts 2016Ph.d. & post doc.
Denne Ph.D. afhandling undersøger betydningen af eksistentiel/åndelig omsorg for døende i en samtidsaktuel hospicepleje. Baggrunden for at eksistentiel/åndelig omsorg i dag er en opgave for sundhedsprofessionelle henter forklaring i den moderne hospicebevægelses ide om at humanisere og specialisere plejen af døende.

» Læs mere
2/5
Projekter om åndelig omsorg

Her findes resuméer eller abstracts af nyere ph.d.-, kandidat- og masterprojekter om åndelig omsorg.
Vi vil også bringe omtale af få bachelorprojekter. Som studerende tilknyttet en af professionshøjskolerne kan du selv søge bachelor projekter på https://ucviden.dk/studenterportal
Søgeordene kan være åndelig, eksistentiel, religiøs, håb, tro, etik - gerne kombineret med omsorg eller pleje.
Du kan også frit søge på:
https://dsr.dk/sygeplejersken/soeg
https://www.rehpa.dk/
Forskningsgruppen for eksistentiel og åndelig omsorg på SDU

Resuméerne er ordnet i rækkefølge, så de seneste studier findes øverst.
Du vil også finde studier i emner med relation til åndelig omsorg beskrevet i nogle af artiklerne samt i litteraturlisten.
Har du selv lavet et projekt, der har relation til åndelig omsorg - eller har du kendskab til et projekt, du kan anbefale - Så kontakt Grete Schärfe gresch@nordfiber.dk.

Kreativweb.dk - logo