Andre-projekter (11)


Af Leslie Van Dover. PhD RN PN & Jane Pfeiffer MS RN PN., 7. januar 2013Andre
Aim: This article is a report of a study of the process that patients of parish nurses experience when they are provided spiritual care in Christian churches, a context where patients and nurses share common set of values.
» Læs mere
Af Birgit Bundgaard, 28. februar 2012Andre
Masteropgave
Den danske Sundhedsstyrelses anbefalinger har siden 1996 haft til hensigt at sikre en høj faglig kvalitet i den palliative indsats, uanset hvor den enkelte borger ønsker at afslutte sit liv. Desværre vurderer videnskabelige undersøgelser...
» Læs mere
Illustration
Af Annette Fibiger Hansen, Pia Poulsen og Grete Schärfe, 1. marts 2011Andre
Baggrund Undersøgelser viser, at mange patienter har eksistentielle overvejelser, og at sygeplejersker ofte er tilbageholdende med at spørge ind til dette på grund af berøringsangst (1). Når et menne...
» Læs mere
Af Karen Marie Sangild Stølen, 18. januar 2005Andre
Masteropgave.
Dette projekt undersøger ritualers betydning for pårørende i forlængelse af en nærtståendes død. Ritualer forstås som en del af åndelig omsorg i sygeplejen. Fokus er rituelle handlinger i forlængelse af dødsfald på hospice ...
» Læs mere
Af Anne Elsebet Overgaard, 1. januar 2003Andre
Masteropgave. Fleksibel masteruddannelse fra Det teologiske fakultet ved Københavns Universitet: M (Etik og religion i mødet mellem mennesker). Fleksibel master betyder, at man selv vælger emnet. Det...
» Læs mere
2/2
Projekter om åndelig omsorg

Her vil du finde resuméer eller abstracts af ph.d.-, kandidat- og masterprojekter om åndelig omsorg. Vi vil også gerne bringe omtale af bachelorprojekter om emnet, så hvis du har udarbejdet et sådant - eller har kendskab til andre, der har - hører vi gerne fra dig.

Der vil både være skandinaviske og engelsksprogede studier.
Nogle af resuméerne indeholder referencelister.
Resuméerne er ordnet i rækkefølge, så de seneste studier findes øverst.

Du vil også finde studier i emner med relation til åndelig omsorg beskrevet i nogle af artiklerne samt i litteraturlisten

Har du selv lavet - eller er i gang med - et projekt, der har relation til åndelig omsorg?

Eller har du kendskab til projekter, du kan anbefale?

Så kontakt Grete Schärfe gresch@nordfiber.dk.
Kreativweb.dk - logo